แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2563

ติดต่อสอบถาม Line : @dgsurvey2020, E-mail : dgsurvey2020@dga.or.th

เข้าสู่ระบบ

ลงชื่อเข้าใช้งาน